Resultaat onderzoek identiteit van Koreaanse geadopteerden in Amsterdam

Adoptie, Extern 0 146
Amsterdam-CS

Enige tijd geleden plaatsten wij een oproep voor deelname aan een onderzoek van 6 studenten Liberal Arts & Sciences aan Amsterdam University College (een studie van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit samen) naar de identiteit van Koreaans geadopteerden in Amsterdam. 

Hierbij de resultaten van het onderzoek:

Het onderzoek is niet erg grootschalig geweest, en we hebben ook slechts 7 mensen in totaal geïnterviewd, dus we kunnen geen conclusies trekken voor de gehele groep Koreaans geadopteerden in Amsterdam, maar voor de tijd die wij hebben gehad zijn wij tot de volgende resultaten gekomen:

 

De onderzoeksvraag van ons onderzoek was de volgende: Wat voor effect heeft de ervaring van verschil in ras op de adoptieve identiteit van Koreaans geadopteerden in Amsterdam?

 

Terwijl eerder onderzoek in het gebied van adoptieve identiteit ging over de invloed van “transracial” adoptie en de rol van de adoptieve familie op de identiteit van de geadopteerde, is er geen onderzoek gedaan naar de identiteit van Koreaans geadopteerden in Amsterdam. Daarom gaat ons onderzoek hierover.

 

We hebben literatuuronderzoek gedaan en daarnaast interviews gehouden met Koreaans geadopteerden in Amsterdam om een antwoord te vinden op onze onderzoeksvraag. Het onderzoek heeft gevonden dat het ervaren van verschil in ras inderdaad de adoptieve identiteit beïnvloed van Koreaans geadopteerden in Amsterdam aangezien het gevoelens van anders-zijn, niet-erbij-horen en vervreemding benadrukt/versterkt. Het onderzoek suggereert dat een omgeving die de geadopteerde blootstelt aan zowel de cultuur van herkomst als de adoptiecultuur ook een identiteit bevordert die de geadopteerde in staat stelt om zich op dezelfde manier met beide culturen te betrekken.

Iedereen die meegewerkt heeft, bedankt!

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook

Twitter

Instagram