Aanmelden – 회원가입

Lid worden

 Nu aanmelden >

Om lid te worden van Arierang dien je het aanmeldingsformulier in te vullen. Je ontvangt bevestiging van je aanmelding per e-mail. Daarnaast dien je tevens de contributie over te maken. Dit kun je doen door Eur 40 over te maken aan Arierang, rekeningnummer NL20ABNA0463976517 o.v.v. “Contributie”. Dit staat ook vermeld in de bevestiging die je krijgt. Pas dan is het lidmaatschap definitief.

Lidmaatschap wordt verleend op de voorwaarden zoals beschreven in de statuten van de vereniging Arierang (op verzoek kunnen deze worden opgevraagd bij het secretariaat) en is per kalenderjaar geldig t/m 31 december van het lopend kalenderjaar.

Opzegging van je lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen kan altijd, maar er kan geen terugbetaling van contributie plaatsvinden. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor 30 november van een jaar. Graag vernemen we ook de reden van je opzegging. Als laatste willen we graag benadrukken dat Arierang bestaansrecht heeft door Koreaans geadopteerden, zoals jij. We doen dan ook graag een beroep op je om lid te blijven zodat de vereniging kan blijven voortbestaan en ook andere Koreaans geadopteerden bij Arierang terecht kunnen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.