De contributie voor lidmaatschap bij Arierang voor een jaar bedraagt:
Leden tot en met 21 jaar – € 35,-
Leden van 22 jaar en ouder – € 40,-

Wanneer je na 1 juli van een kalenderjaar lid wordt, dan bedraagt de contributie:
Leden tot en met 21 jaar – € 17,50
Leden van 22 jaar en ouder – € 20,-

Het juiste bedrag kan overgemaakt worden op ABNAMRO rekening NL20ABNA0463976517 te Amsterdam ten name van Arierang onder vermelding van “Contributie 2017”.

Voor buitenlandse transacties / For foreign transfers :
BIC code ABNANL2A

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram