Algemene informatie – 아리랑 정보

Arierang is dé vereniging voor Koreaans geadopteerden in Nederland.

Arierang stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van Koreaans geadopteerden in de ruimste zin des woords.

Arierang bestaat sinds 1991 en organiseert activiteiten zoals workshops, discussiemiddagen, sportactiviteiten, een nieuwjaarsfeest en borrels. Tevens is Arierang het centrale punt waar Koreaans geadopteerden relevante informatie kunnen vinden en vragen over Korea, adoptie en andere gerelateerde zaken. Leden ontvangen tevens extra aanbiedingen en kortingen. Check onze website dus regelmatig om te zien of er wat voor jou tussen zit!

Arierang bestaat bij gratie van de enthousiaste en tomeloze inzet van leden die op vrijwillige basis de organisatie continueren en verbeteren. Arierang is geen hulpverlenende instantie, maar kan wel doorverwijzen en informatie verstrekken.

Arierang maakt tevens deel uit van IKAA (International Korean Adoptee Assocations).

Arierang is een vereniging met een ALV (Algemene Leden Vergadering), een bestuur en commissies. Arierang is in februari 1991 opgericht en statutair opgericht op 28 mei 1993 bij notaris Van der Velden in Emmeloord.

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ALV over haar taken en verantwoordelijkheden.
Leden van Arierang ontvangen de statuten van Arierang na aanmelding van het lidmaatschap. Je kunt ze ook opvragen via secretariaat@arierang.nl

De Algemene Leden Vergadering

Twee keer per jaar wordt er een zgn. ALV, Algemene Leden Vergadering, gehouden. Tijdens deze vergaderingen kun je als lid je stem laten horen door (opbouwende) kritiek te geven, vragen te stellen over het huidige beleid etc. Tevens kan er gestemd worden voor het aantreden van nieuwe bestuursleden of ideeën. Bij meerderheid van stemmen van de aanwezigen wordt een voorstel aangenomen of een bestuurslid geïnstalleerd.

Doelstelling

In de statuten staat:

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van uit de Republiek Zuid-Korea geadopteerde Koreanen; dit in de ruimste zin des woords.

De oprichters hadden een vooruitziende blik door als eerste middel tot dat doel te noemen: het regelmatig organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten;

Hoewel de andere middelen ook van belang zijn, stelt dit bestuur ‘ontmoetingsbijeenkomsten’, in variabele vorm, ook bovenaan de agenda als bindmiddel voor de leden. Arierang onderscheidt zich van andere belangenorganisaties en dienstverleners door het lijfelijk bijeenbrengen van mensen die geen andere overeenkomst hebben dan te zijn geadopteerd vanuit Zuid-Korea naar Nederland.

Visie

De drie elementen van onvoorspelbaarheid van verloop en aanwas, het vrijwillige karakter van de vereniging en de diversiteit van de leden maken Arierang een unieke club. Tegelijkertijd stellen deze elementen Arierang voor de uitdaging op welke wijze ze kan voortbestaan op de langere termijn. Een verenigingsbrede bewustwording van deze uitdaging is nodig om deze aan te gaan.

Strategie

Het bovengenoemde laat zich vertalen in drie pijlers voor het bestuursbeleid komend jaar: betrokkenheid, inhoud en continuïteit. Het streven is om het beleid net als de BIC-pen zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk vorm te gegeven.

Betrokkenheid betekent primair dat Arierang leden aan het hart gaat. Dat ze zich realiseren dat het welvaren van Arierang afhankelijk is van hun inzet, goede zin en belangstelling. Dit kan door actief deel te nemen aan de organisatie, maar ook door aanwezigheid op activiteiten. Met het oog op de betrokkenheid van leden zal het bestuur zorgdragen voor gevarieerde activiteiten op regelmatige basis; hiervoor zal het bestuur actief promotie voeren en werven. Het bestuur zal zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn op deze activiteiten.

Hoewel gezelligheid een belangrijke component is voor de interne groei en bloei van de vereniging is er ook een aanhoudende vraag naar inhoud. Het bestuur gelooft dat er leven is na(ast) de borrel en staat dan ook open voor suggesties voor andersoortige activiteiten. Door meer de nadruk te leggen op het delen van ervaring en kennis is veel te behalen. Hierop zullen activiteiten ook meer worden ingestoken.

Zoals blijkt uit de visie is continuïteit een belangrijk thema voor Arierang, op meerdere niveaus. Op verenigingsniveau is het van belang om na te denken over de toekomst van de vereniging, bij voorkeur met zoveel mogelijk leden.

Vragen of opmerkingen? Mail dan secretariaat@arierang.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven