Aanmelden lidmaatschap

회원가입

    Voorkeur Koreaanse naam
    JaNee

    De contributie voor lidmaatschap bij Arierang voor een (kalender) jaar bedraagt: € 40,-. Deze kan overgemaakt worden op ABNAMRO rekening NL20ABNA0463976517 te Amsterdam ten name van Arierang onder vermelding van “Contributie 2024”.